top of page

Gezinnen

Gelukkig gezin

Gezinnen komen bij ons terecht door dit zelf aan te vragen of worden doorverwezen door andere instanties zoals Kind en gezin, CLB, scholen, etc.

 

Gezinnen die bij ons terecht kunnen zijn meestal erg geïsoleerd. Ze hebben conflicten met het gezin van herkomst, weinig sociaal contact, weinig deelname aan verenigingsleven, etc. 

Hun verhaal komt vaak voort uit pijnlijke jeugdervaringen en moeilijke levensomstandigheden.

Wens je als gezin jezelf aan te melden? Dat kan via ons vrijblijvend aanmeldingsdocument. 

bottom of page